Protipožární ochrana

Protipožární ochrana Počet produktů: 6

Zobrazeno 1 – 6 z 6 položek
Zobrazeno 1 – 6 z 6 položek

Movychem - protipožární ochrana

Nehořlavý epoxid

Nehořlavé textilní vlákna

Zkouška protipožární odolnosti polyuretanové pěny

Test ohněm

Výrobky protipožární ochrany

Revoluce v protipožární ochraně!

Nehořlavá USB deska

Protipožární celulóza

Požár - nositel zkázy

Požár je nežádoucí hoření, při kterém jsou ohroženy životy a zdraví fyzických osob, zvířat, majetky nebo životní prostředí.

Staří Egypťané chránili dřevo proti ohni máčením dřeva ve vodných roztocích kamence .. V roce 1820 doporučuje Fusch používat jako látku proti ohni vodní sklo. V 19. století se na ochranu začínaly používat amonné soli kyseliny fosforečné, které mají význam dodnes. Retardéry hoření mají dlouhou historii a jejich význam postupně narůstal.Retardéry hoření jsou chemické látky, které svým chemickým a fyzikálním nebo kombinovaným způsobem brání rychlému zapálení a hoření.

Protipožární nátěry obsahující zpomalovač hoření se používaly již v 15 století a měli za úkol zvyšovat požární odolnost resp. chránit konstrukce před požáry. Kvalitativní úroveň nátěrů při vývoji byla směřována hlavně do reakce s ohněm-požární odolnosti a vlastnosti jako nedostatečná přilnavost k podkladu, praskavost po vysušení, neestetickost - hrubozrnnost znemožňovaly široké uplatnění v praxi.

Rapidní rozvoj protipožárních nátěrů nastal v 20. století po 2. světové válce. (rozšíření použití oceli jako stavebního materiálu).

Od novodobých protipožárních nátěrových hmot a retardérů se vyžaduje: komplexnější retardace, retardace nejen procesu hoření materiálu, ale i např.. úprava zplodin, které vzniknou při hoření materiálu. Zde by měl retardér snížit množství zplodin a případně by měl upravovat i jejich toxicitu.

Za absolutní průlom v novodobých protipožárních nátěrových hmot a retardérem se považuje dosažitelných u protipožárních nátěrů takových vlastnosti fyzikálně-mechanické, které jsou srovnatelné s dekorativním barvami s přihlédnutím k ekologii a ekonomiku.

Společnost Moles Technology, a.s. se sídlem v Bratislavě je první společností na světě, která na základě 15 letého výzkumu a testování vyvinula a ve vyspělých státech celosvětově patentově ochránila retardéry hoření a jejich zapracování do nátěrové protipožární hmoty s vlastnostmi, které dosud protipožární hmoty v celosvětovém měřítku postrádali.

Moles 1-1 je označení retardéru hoření vyvinut pro univerzální použití. Snášenlivost s rozpouštědlových nátěry / ​​syntetika, nitro, polyuretan, epoxid, chlorkaučuk ... /, nátěry na bázi vody, umožňuje zapracovat retardér Moles 1-1 do nátěrů určených pro interier, exterier, pro agresivní prostředí nevyjímaje povrchové úpravy zařízení a dopravních prostředků plovoucích na moři. Moles 1-1 v chemických úpravách je vhodný do transparentních nátěrů, laků, mořidel, silikonových a silikátových tmelů, lepidel, polyesterových a epoxidových pryskyřic pro výrobu laminátů ...... V současnosti se dokončili testy tepelněizolačních a hydroizolačních nátěrů s mimořádnými vlastnostmi včetně požární odolnosti.

ADINA je nově vyvinuta protipožární nátěrová hmota postavena na exkluzivních vlastnostech retardéru Moles 1-1, charakteristická spojením dvou okruhů vlastnosti. Každy okruh samostatně představuje špičkové riešenie.Ich spojením se tyto vlastnosti umocnujú.Kvalita Adina byla testována v oficiálních zkušebnách a oba okruhy vlastností dosahovali nejvyšších parametrů.

Do prvního okruhu vlastnosti řadíme protipožární vlastnosti. Vysoka požární odolnost deklarována autorizovaným zkušebním ústavem řadí Adinu do kategorie nehořlavých stavebních materiálů a v některých případech i převyšuje požární odolnost sádrokartonových, cementových materiálů, které splňovaly doposud špičku v stavebníctví.Protipožárními testy jsme srovnávali Adinu i s dostupnými nátěrovými hmotami z Ameriky, Anglie, Německa, Japonska. Vyhodnocení zaměstnance protipožárního akreditovaného ústavu nás zaskočilo -až přehnaně kvalitní nátěr.

Do druhého okruhu vlastnosti jsou zařazeny fyzikálně-mechanické vlastnosti, jako např. tvrdost, pružnost, mrazuvzdornost, nasákavost, oděruvzdornost, řezání natřené dřevěné desky-neolupování krajů řezu apod. Velmi důležitá vlastnost je přilnavost k podkladu, laboratorní zkoušky zaznamenali odtrh uvnitř dřeva a ne ve spoji s nátěrem. Nektere tyto vlastnosti byly zkoušeny přímo v praxi-vystavené povětrnostním vlivům mrazem, sněhu, dešti atd. ADINA iv případě, že je trvale zatížena vodou se nevymývá a po vysušení se jí vracejí původní vlastnosti jako tvrdost, pružnost...

Jako nutný doplněk k Adina jsme vyvinuli tmel, který je stejného složení jako ADINA obohacen pružnou složkou. Jeho využití je v spárování a přetěsnění dřevěných spojů.Systém ADINA a protipožární tmel PYROGUMA, tvoří protipožární bariéru dřevostaveb.

Vzhledem ke složení Adiny a tomu, že je postavena na bázi vody/viď protokoly VOC apod../, je ekologicky nezávadná. Ekologický rušivé vlivy nevznikají ani při její výrobě.

Výsledky zkoušek zahrnuje technické osvědčení vystavené TECHNICKÝM a zkušebním ústavem stavebním BRATISLAVA, které je přílohou.

Právní ochrana. ADINA je chráněna systémem patentů a užitných vzorov.Zvlašť je chráněna protipožární složka-retardér a dále je chráněna receptúra.Patent na retardér byl udělen v roce 2004 v USA, následuje Čína, EURO-Asie, INDIE, JAPONSKO, Kanada. Europa je ve stádiu obhajoby. ADINA jako receptura je realizována dvěma užitných vzorů a jednou patentovou přihláškou s prioritou roku 2011, rozšířenou do mezinárodní fáze ve státech shodných jako byla provedena ochrana retarderu.

Adina je nová, jedinečná protipožární nátěrová hmota, vhodná na ochranu dřevěných povrchů a povrchů na bázi dřeva.

Statistické studie a rozsáhlé vědecké výzkumy opakovaně dokazují význam protipožárních nátěrových hmot, které jako pasivní protipožární ochrana hraje důležitou roli při požárech ve prospěch toho nejdůležitějšího a to je lidský život.

Na všech vývojích,certifikačních procesech se v současnosti podílí již i společnost PYROCHEM a MOVYCHEM.