Celulózová strukturální stěrka CMS 15 Zobrazit větší

Celulózová strukturální stěrka CMS 15

Nový produkt

Celulózová strukturální stěrka CMS 15 je dekorativní úprava povrchu, tvořená směsí buničiny a speciálních aditiv. Po aplikaci a důkladném vysušení v interiéru svými vlastnostmi vytváří spojení jako je nehořlavost, vysoká tepelná a zvuková izolační schopnost a mimo jiných příznivých vlastností i nadstandardní ekonomickou a ekologickou povrchovou úpravu.

Více informací

  • 5kg
  • 20kg

Více informací

Celulózová strukturální stěrka CMS 15 je dekorativní úprava povrchu, tvořená směsí buničiny a speciálních aditiv. Po aplikaci a důkladném vysušení v interiéru svými vlastnostmi vytváří spojení jako je nehořlavost, vysoká tepelná a zvuková izolační schopnost a mimo jiných příznivých vlastností i nadstandardní ekonomickou a ekologickou povrchovou úpravu.

Stěrka je certifikována v systému dřevostavby 156 mm pro výslednou hodnotu REI 90/90 minut

Použití

Aplikace je možná na suché povrchy jako je dřevo, výrobky ze dřeva, papír, sádrokarton, omítky, cihla, beton, v některých případech i plasty nebo sklo. Své mimořádné vlastnosti uplatňuje i při povrchové úpravě OSB desek v dřevostavbách, kde kromě povrchu řeší elegantním způsobem spáry, velké i malé nerovnosti, dilataci a pod.

Způsob nanášení

Aplikace celulózových strukturální stěrky CMS 15 je svým způsobem velmi jednoduchá. Po otevření základního obalu, ve kterém je směs již připravena k aplikaci, nanášíme na povrchy stěrkou nerezovou, gumovou, plastovou, dřevěnou. Takto upravený základní vyrovnaný povrch je možné nechat v hladkém provedení, případně po 30 - 60 minutách povrch vyhladit nebo za použití strukturálních dekorativních válečků upravit povrch.

Doba schnutí

Při standardních klimatických podmínkách 20 ° C / 60% relativní vlhkosti vzduchu je v závislosti na tloušťce nánosu a struktury povrchu do 48 hod. U savých podkladech se proces schnutí zkracuje. Povrch je možno po vysušení přetírat jakýmkoli nátěrem nebo použít odstín barvy do základní směsi a to práškové i tekuté pigmenty. Na základě vzorníku můžeme použít podle katalogového čísla a požadované barevné struktury pigmentovou směs, kterou vmícháme do základní hmoty. Pro jakékoliv míchání musíme vždy použít aktivní stavební elektrické míchadlo.

Specifické podmínky nebo doporučení

Celulózová strukturální stěrka CMS 15 je ředitelná vodou, ale tím se mění typické vlastnosti produktu při základní aplikaci stěrkou. CMS 15 se vyrábí ve třech strukturách vlákna a to 2000, 200 a 60. U všech strukturách je aplikace možná stěrkou. Při struktuře 200 a 60 je možné i po naředění vodou do požadované konzistence řešit aplikaci i stříkáním.

Stříkání je možné iu struktury 2000, ale v takovém případě se poraďte s profesionální aplikační firmou pro aplikace fasádních stříkání apod.

V případě aplikace na dřevo a OSB desky se bezpodmínečně doporučuje základní penetrace podkladu speciální penetrací se zvýšenou sušinou na bázi polyvinylacetátov výrobce MOVYCHEM. V takovém případě se garantuje zabránění vystupování skvrn vystupujících ze dřeva a OSB. Skvrny vystupující ze dřeva se tvoří působením roztoku a přecházejí do povrchů nátěrů a jiných penetrací, např.akrylátových. U jiných materiálů jako beton, cihla, papír, plast, skelné, vláknité, tepelné izolace niej e třeba penetrovat, stěrka má velkou prilľnavosť k podkladu. U plastů jako například polystyren a PUR pěny se také doporučuje vytvořit adhezní můstek. V takovém případě se poraďte s výrobcem a technickým servisem MOVYCHEM movychem@movychem.sk.

Příprava podkladu

Prach, vápno a staré nátěry i na bázi vápna mohou způsobit odlupování hmoty. Odstraňte prach, odlupující se vápenné nátěry nepevné, nelepivé povlaky. Díry a praskliny se upravovat nemusí - tento problém řeší stěrka.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota 1,05 - 1,15 g/cm3
pH 6,8 - 8,1
Viskozita neměřitelná
Ředitelnost voda
Střední součinitel tepelé vodivosti v sušině 0,039 W/(m.K)
Střední součinitel zvukovej pohltivosti v pásmu 250 Hz - 4000 Hz
ALFA N 0,18

Přídržnost

Výsledky zkoušek

Soudržnost odtrhovou zkouškou
Podkladní betonové těleso dle EN 1766.

Podklad Soudržnost [MPa] Způsob porušení těles
Beton (EN 1766) hodnoty 0,70 100% A/B
0,95 100% A/B
0,95 100% A/B
0,95 100% A/B
0,90 100% A/B
průměrná hodnota 0,90

Porušení A/B omítka od podkladu

k drevu 0,46 MPa
k sadrokartonu 0,05 MPa
k papieru 0,0031 MPa

Prostup vodních par
Zkouška prostupu vodních par byla provedena na podložce z pórobetonu za podmínek 50% relativne vlhkosti, 23 °C. Tloušťka vrstvy 1,8 mm.

Ekvivalentní difuzní tloušťka Sd [m] Propustnost pro vodní páru V [g/(m2.24 hod.)]
hodnota 0.01 1487
0,02 932
0.02 918
průměrná hodnota 0,02 1112

Propustnost pro vodní páru: V = 1112 g/(m2.24 hod.)
Ekvivalentní difúzní tloušťka: Sd = 0,02 m

Bod vzplanutí, vznícení - netlumí se nešíří plamen
Skladovat v uzavřeném nejlépe originálním obalu od +5 °C do 25 °C
Záruční doba a balení: 12 měsíců, 5 kg – 20 kg

Ke stažení