Pouze online

Protipožární nátěrová hmota Adina

Nový produkt

Protipožární nátěrová hmota je vysokoviskózní pastovitá hmota, která po naaplikovaní a vysušení vytváří šedo-bílý, souvislý, hladký, matný povlak. Je na bázi vodou ředitelné disperze, retardérů hoření, žáruvzdorných plnidel a nadouvadel.

Více informací

  • 5kg
  • 20kg

Více informací

Adina protipožární nátěrová hmota je vysokoviskózní pastovitá hmota, která po naaplikovaní a vysušení vytváří šedo-bílý, souvislý, hladký, matný povlak. Je na bázi vodou ředitelné disperze, retardérů hoření, žáruvzdorných plnidel a nadouvadel.

V současnosti svým složením a hodnotami odolnosti proti ohni je Adina celosvětově unikátní protipožární nátěrová hmota.

Adina je Česko-Slovenský výrobek chráněný celosvětovým patentem.

Použití

Slouží k ochraně dřeva a výrobků na bázi dřeva před působením ohně a sálavého tepla. Díky svému složení je vhodná do interiéru i exteriéru jako protipožární úprava OSB desek, které jsou součástí sendvičového panelu dřevostaveb. Kombinací mimořádné přilnavosti a oděruvzdornosti jsou dřevěné výrobky ošetřené protipožární hmotou ADINA schopné odolávat mechanickému namáhání otřesům, převozem, řezání, pilování, osazování při montáži. Potřebné je zdůraznit, a tím se liší od dosud nabízených technických nátěrů, že se jedná o nátěrovou hmotu, kterou vzhledově lze srovnat s estetickými dekorativními nátěry.

Funkční vlastnosti

Protipožární nátěrová hmota "ADINA" vytváří v procesu hoření svým tepelným rozkladem na povrchu chráněného materiálu hrubou, nehořlavou, tepelně izolující vrstvu, která zvyšuje požární odolnost dřeva proti působení ohně a sálavého tepla.

Protipožární údaje

Klasifikace reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1 + A1: 2010

Klasifikace reakce na oheň: B-s2, d0 pro nános 350 g hmoty ADINA
Klasifikace požární odolnosti EI 15, EI 30, EI 45, pro nános hmoty od 350 g do max. 2000 g/m2

Fyzikální a technická charakteristika

Objemová sušina min. 67,1%
Obsah ředidel VOC / EC / 0%
Hustota 1,314 g/cm3
pH 8,3
Přilnavost k podkladu beton -2,27 Mpa
dřevo - 0,72 Mpa
Oděruvzdornost 57 sekund broušením

Aplikace

Příprava povrchu

Hmotu ADINA aplikujeme na podklad o relativní vlhkosti max.20%, očištěné od konzervačních přípravků pro dosažení dokonalé přilnavosti k podkladu.

Příprava hmoty

mota ADINA musí být před aplikací důkladně promíchaná a také během celého procesu aplikace podle druhu aplikace promíchávat průběžně

Ruční nanášení

Nanášíme stěrkou, štětcem nebo válečkem.

Ředění

Ředíme vodou dle potřeby a druhu aplikace

Vzduchové stříkání

Otvor trysky 2,5 mm, tlak 4 bary.

Sušení

Pro průmyslové aplikování hmoty ADINA je vypracován aplikační předpis s doporučeným sušením.

Nanášení nehořlavého nátěru

Na základě fyzikálních vlastností hmoty ADINA se nedoporučuje aplikovat v jednom nánosu větší množství než 1000 g/m2

Nanáší se v suchém prostředí při optimální teplotě kolem 25 ± 2 ° C a relativní vlhkosti 50 ± 5%. Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu zpomalují zasychání, mohou být příčinou různých vad naaplikovanej hmoty.

Ke stažení