Prášková barva Malířská Zobrazit větší

Prášková barva malířská

Nový produkt

Malířská prášková barva, zdravotně nezávadná. Jsou určeny k barvení nátěrů vnitřních omítek, vápenných a malířských přípravků.

Více informací

46,78 Kč s DPH

  • 250g
  • 280g
  • 450g
  • 20kg
  • 25kg
  • 15kg
  • 370g

Více informací

Jedná se o malířskou práškovou barvu

Všechny druhy barev jsou při dodržování základních hygienických pravidel zdravotně nezávadné, ve vodě rozpustné a mohou se vzájemně míchat.

Barvy jsou určeny k barvení nátěrů vnitřních omítek, vápenných a malířských přípravků.

Výběr je možný z více barev (bílá, žlutá, okrová, oranžová, červená, zelená).

Malířská barva - Titanová běloba

Je kysličník titaničitý TiO2, rutilový typ vyráběný sulfátovou metodou s povrchovou úpravou Al+Si.

Použití

Pro vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, dobré disperzní a optické vlastnosti je používána jako mnohoúčelový pigment v průmyslu barev a laků, velmi široké uplatnění nalézá také v průmyslu plastů při výrobě PP, HDPE, LDPE, PVC, ABS, barvítek atd.

Malířská barva - Zinková běloba

Zinková běloba se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti. Zinková běloba je vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných barev k probarvování nátěrů, malůvek, fasád apod.

Zinková běloba je chemická sloučenina s rovnicí ZnO. Je nerostpustná ve vodě (dispergace ve vodě je dobrá), ale rozpustná v kyselinách nebo zásadách. Krystalická zinková běloba vykazuje piezoelectric účinek, je luminiscenční, a je světlo citlivé. Zinková běloba při vyšších koncentracích mírně dráždí pokožku a sliznice dýchacích cest. Při práci se zinkovou bělobou třeba dodržovat základní hygienické zásady a umýt ruce, při práci nejíst, nepít.

Malířská barva - Žlutá

Versálová žluť je velmi stálé organické barvivo. Je světlostálé a dá se mísit se všemi pojidly. Výborně kryje a díky tomu se velmi dobře uplatňuje hlavně v lazurách. Jako pigment je vhodná pro všechny techniky. Malíšké, fasádní, omezení je jen pro spojitost s cementem kde není trvale světlostálá tak jako převážná většina organických pigmentů.

Okr malířský

Jemný prášek žluté barvy, jemný, netoxický, anorganický pigment, odolný vůči světlu s dobrou krycí schopností.

Použití

Používá se při výrobě nátěrových hmot, omítkových směsí, barevných cihel (doporučené dávkování je 3-5 % na hmotnost cementu), dlaždic, střešní krytiny atd.

Malířská barva - Pompejská červená

Takzvaná anglická červeň. Jedná se o kysličník železitý, který se připravuje zahříváním síranu železnatého s křídou nebo vápnem. Tento pigment obsahuje velké množství sádry, má také tvrdou texturu. Barevně není moc vydatný a kryje středně. Je světlostálý a i po chemické stránce je odolný vůči chemikáliím. Do olejových a olejopryskyřičných pojidel se moc nehodí. Svůj způsob využití uplatní nejlépe v nátěrech malířských, fresky stěn apod. Vhodný do cementu na fasády.

Oranž malířský

Oxid železitý oranžový je jemný, netoxický, anorganický pigment, odolný vůči světlu s dobrou krycí schopností.

Použití

Používá se při výrobě nátěrových hmot, omítkových směsí, barevných cihel (doporučené dávkování je 3-5 % na hmotnost cementu), dlaždic, střešní krytiny atd.

Malířská barva - Zelená

Zelený pigment je jemný, netoxický, odolný vůči světlu s dobrou krycí schopností.

Použití

Používá se převážně při výrobě cementových výrobků (doporučené dávkování je 3-5 % na hmotnost cementu), dlaždic, střešní krytiny atd.

Malířská barva-modrá

Jemný prášek modré barvy,má vynikající čistý barevný odstín vysokého jasu.

Použití

Cenově nejvýhodnější modrý pigment.Je míchatelný se všemi bílími a jasnými barvami.