Tekutá hydroizolace AQUAIZOL plus Zobrazit větší

Tekutá hydroizolace AQUAIZOL plus

Nový produkt

Pružná hydroizolační hmota AQUAIZOL plus je určena pro přípravu vodotěsného podkladu pod obklady a dlažby ve vnitřním prostředí. Umožňuje překrytí neaktivních trhlin podkladu. Nelze ji použít jako finální vrstvu odolávající otěru a k překrytí dilatačních spár.

Více informací

265,13 Kč s DPH

 • 5kg
 • 12kg

Více informací

Disperzní hydroizolační hmota do vnitřního prostředí

Vlastnosti

  • okamžitému použití
  • ideální konzistence
  • nehořlavá a nejedovatá
  • neobsahuje rozpouštědla
  • vysoce pružná
  • vysoká přilnavost k savým stavebním materiálům
  • vhodná k překlenutí trhlin

Oblast použití

Pružná hydroizolační hmota AQUAIZOL plus je určena pro přípravu vodotěsného podkladu pod obklady a dlažby ve vnitřním prostředí. Umožňuje překrytí neaktivních trhlin podkladu. Nelze ji použít jako finální vrstvu odolávající otěru a k překrytí dilatačních spár. Pro hydroizolaci v exteriéru a trvale vlhkých ploch je určena dvojsložková cementová tekutá lepenka -AQUAIZOL.

Složení

Disperze na bázi homopolymérů, emulzní systém se skládá z neionogenního emulgátoru a polyvinylalkoholu jako ochranného koloidu s organickými a anorganickými přísadami.

Technické údaje

Barva světlezelená
Sušina 75 %
Dodávaná forma pasta
Hodnota pH 4-6
Balení plastové vědro 5 kg, 12 kg
Viskozita při 23°C min. 20 000 mPas-1 ( R6, RPM 10)
Specifická hmotnost 1,5 kg/l
Spotřeba cca 1 kg/m2 (ve 2 vrstvách)
Min. výška 1 vrstvy 0,5 mm
Doba zasychání cca 2 - 5 hodin
Pevnost ve smyku min. 0,6 MPa
Přídržnost k betonu odtrhem min. 0,4 MPa
Paropropustnost (třída III) přídržnost k betonu odtrhem

Skladování

Skladování v  uzavřeném obalu, při teplotách od +5°C do +28°C. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem a slunečním zářením. Škraloup vzniklý delším skladováním odstraňte.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzrálý, suchý, zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty, prachu a nesoudržných povrchových vrstev. Doporučené podkladové materiály:

    • podlahové vyrovnávací hmoty firmy SIGA
    • beton
    • cement
    • anhydritové podklady
    • dřevotříska
    • sádrokarton
    • omítka

Podklady je nutno předem napenetrovat akrylátovou penetrací PENATER. Pro penetraci velmi savých podkladů (sádrokarton, sádrové tvárnice, obroušený anhydritový potěr) použít PENATER naředěný 1:1 vodou a penetraci opakovat.

Pracovní postup

Před použitím se tekutá hydroizolace pečlivě rozmíchá. Hydroizolační hmota se aplikuje minimálně ve dvou vrstvách štětcem případně válečkem. Druhá vrstva se nanáší v kolmém směru na první, jakmile je tato dostatečně zaschlá (min. 12 hodin). Minimální tloušťka každé vrstvy je 0,5 mm, celková tloušťka nátěru tekuté hydroizolace pod obklady by měla dosahovat cca 1 mm.
Rohové a dilatační spáry, hrdla trubek a vyhloubená místa odtoku je třeba utěsnit vhodnou pružnou těsnící páskou, která se fixuje vtisknutím do první vrstvy tekuté hydroizolace. Dlažbu nebo obklady je možné lepit po dokonalém zaschnutí tj. za cca 24 hodin. K lepení je možné použít cementová i disperzní lepidla.
Teplota pro zpracování min. 5 °C, max. 25 °C. Použité nástroje jsou omyvatelné vodou před zaschnutím hmoty. Podmínky při aplikaci (teplota a relativní vlhkost vzduchu v místnosti, teplota materiálu, struktura a vlhkost podkladu) ovlivňují spotřebu a dobu zasychání. Všechny uvedené hodnoty jsou proto jen orientační.

Ke stažení