Lepidlo třecích obložení RETOL 93 Zobrazit větší

Lepidlo třecích obložení RETOL 93

Nový produkt

Lepidlo RETOL 93 je za tepla tvrditelné lepidlo se zvýšenou odolností lepeného spoje určené k lepení brzdového obložení, třecích bezazbestových obložení na kov. Lepidlo není určenou pro maloobchodní prodej a distribuci.

Tepelně vytvrzený spoj odolává minerálním olejům, běžným brzdovým kapalinám, vodě, benzínu.

Více informací

500,00 Kč s DPH

 • 500ml
 • 1L
 • 5L

Více informací

Lepidlo RETOL 93 je za tepla tvrditelné lepidlo se zvýšenou odolností lepeného spoje určené k lepení brzdového obložení, třecích bezazbestových obložení na kov. Lepidlo není určenou pro maloobchodní prodej a distribuci.

Lepidlo se vyznačuje vysokou pevností spoje (15,5 MPa) a tepelnou odolností do 400 °C. Tepelně vytvrzený lepený spoj odolává minerálním olejům, běžným brzdovým kapalinám, vodě i benzínu. Lepidlo je možné ředit denaturovaným lihem o minimální koncentraci 94%. Jakékoli jiné ředění nebo kombinace s jiným druhem lepidla, znehodnocuje pevnost a jakost lepeného spoje.

Tepelně vytvrzený spoj odolává minerálním olejům, běžným brzdovým kapalinám, vodě, benzínu.

Technické údaje

Technické požadavky jakosti lepidla RETOL 93:

sušina minimálně 26 %
viskozita podle Coppa Ford č.4 minimálně 110
mez pevnosti ve smyku při 20 °C minimálně 10 MPa
tepelná odolnost spoje minimálně 300 °C

Aplikace

Kovovou část obložení můžeme chránit nátěrem ANTIOX. ANTIOX je oxidační barva zabraňující podkorodovávaniu lepeného spoje, případně k ochraně kovové plochy určené k lepení. Používá se ve spojení s lepidlem RETOL 93 zejména na kov.

Používání barvy ANTIOX není závazné pro samotné použití lepidla. Pro aplikace na hliníkové obložení a nekorodující materiál je zcela zbytečné nanášet ochrannou barvu ANTIOX.

Příprava lepených ploch

Pro každé spojování lepením má povrchová úprava před lepením rozhodující význam.

Aplikace nových čelistí

 • obložení se otryskáva
 • zdrsňování povrchu bez otryskání šmyrglem , kuličkový mlýn apod.
 • odmašťování čelistí i obložení parami trichlorethylenu , acetonem apod.(ploch se nedoporučuje dotýkat po odmastění)
 • nanášení lepidla

Výměna opotřebovaného obložení

Ppůvodně se zkoušelo odstraňovat nalepené obložení zařízením, které je možné popsat jako pomaloběžné odsoustružením s následujícím odstraněním poslední velmi tenké vrstvy lepidla. Dále se zkoušelo opravovat obložení vložením čelistí do pece. Nakonec se ukázalo jako nejvhodnější odstranění obložení po upnutí čelistí do svěráku pneumatickým dlátem což trvá několik sekund.

Příprava třecího obložení

Třecí obložení je třeba před lepením zdrsnit brusným papírem nebo otryskávání. Po zdrsněný je třeba obložení očistit kartáčkem a odmastit organickým rozpouštědlem. Na takto opatřeny třecí obložení nanášíme štětcem, válečkem, nebo stříkáním tenkou souvislou vrstvu lepidla RETOL 93 v množství od 0,05 g do 0,1 g na 1 cm2 plochy obložení. Nanesené lepidlo na třecího obložení ponecháme úplně vyschnout do tvrdého filmu po dobu minimálně 24 hod. při teplotě 21 °C. Po vyschnutí lepidla v uvedeném časovém průběhu je třecí obložení připraveno k lepení.

Příprava kovové části

Kovovou část na kterou lepíme třecí obložení důkladně očistíme od mechanických nečistot, nejlépe otryskávání nebo smirkovým papírem do čistého kovu.
Odmaštění provedeme organickým rozpouštědlem. Na takto připravený kovový povrch nanášíme barvu ANTIOX a to stříkáním, máčením nebo natíráním v tenké potahová vrstvě. Před nanášením barvy ANTIOX tuto důkladně promícháme, aby barevný inertní pigment přebarvil celý objem balení a důkladně se barva zhomogenizovala.

Po nanesení barvy barevný film zaschne za cca 3 až 4 hod. při teplotě 21 °C. Takto opatřená kovová část je připravena k vlastnímu lepicímu procesu až po 12 hod.

Proces vysychání se může urychlit aktivním vháňanírn teplého vzduchu na kovové části opatřeny barvou ANTIOX. Teplota vháněného vzduchu nesmí přesáhnout 50 °C.

Ochrana povrchů před lepením

Obě takto připravené a opatřené plochy k lepení chráníme před prachem a mastnotou, pokud vlastní lepení chceme uskutečnit po delším časovém odstupu.

Postup přípravy lepidla

Lepidlo RETOL 93 je vyrobeno tak, že ho před samotným nanášením na obložení netřeba zvlášť připravovat.

Je nutné jej pouze dobře promíchat. Jelikož se skladuje při teplotách do 15 °C, můžeme ho okamžitě nanášet (netřeba čekat na vyrovnání teplot, protože nanášení se provádí při těchto teplotách).

Způsob nanášení lepidla

Lepidlo RETOL 93 nanášíme pouze na jednu část lepeného spoje, a to na zdrsněné, očištěné a odmaštěné obložení. Lepidlo nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkáním v 8 mm pásech po celé délce obložení. Toto nnášení lepidla zajistí při tepelné úpravě vytvrzování jeho roztažení po ploše vlivem tepla a tlaku přípravku. V případě potřeby, můžeme natírat i plošně štětcem pro malé množství obložení.

Lepidlo nanášíme v množství od 0,05 g do 0,1  g na 1 cm2 plochy. Nanesené lepidlo na obložení necháme vyschnout po dobu minimálně 24 hodin při teplotě prostředí 21 °C. Po vyschnutí lepidla je obložení připraveno na samotné lepení.

Takto připravené plochy vložíme do fixačního přípravku, který musí zajistit přítlačný tlak. Pak nastává vlastní lepení a vytvrzování v bezpečně atmosféře.

Časový harmonogram lepení

 1. Lepidlo důkladně promícháme
 2. Na zdrsněné, očištěné a odmaštěné obložení nanášíme lepidlo RETOL 93 v pásech o šířce 8 mm po celé délce obložení. Lepidlo nanášíme štětcem v množství 0,05 až 0,1 g na 1 cm2plochy obložení. Po nanesení lepidlo necháme schnout při teplotě prostředí (21 °C minimálně 24 hod.).
 3. Poté barvu ANTIOX důkladně promícháme, aby barevný pigment přebarvil celý objem balení. Takto připravenou barvu ANTIOX nanášíme na očištěnou a odmaštěnou kovovou část v tenké vrstvě a to štětcem, máčením nebo stříkáním. Necháme schnout při teplotě prostředí (21 °C minimálně 24 hod.).
 4. Po uplynutí doby 24 hod. od nanesení lepidla, obložení přiložíme lepenou plochou na připravený kovový povrch a vložíme do fixačního přípravku, který zajistí stisk přítlačný tlak obou částí silou minimálně 1 MPa.
 5. Vlastní lepení a vytvrzování lepeného spoje probíhá za zvýšené teploty v peci ve fixačním přípravku. Teplota přímo v lepeném spoji musí dosáhnout 185 ° C ±10 °C po dobu minimálně 120 minut.
 6. Po uplynutí doby výdrže na teplotě přípravek z pece vyndáme a necháme vychladnout na teplotu okolí.
 7. Po vychladnutí lepený spoj z přípravku vybereme. Takto provedené lepení zaručuje odolnost povrchu kovové částí a vlastního lepeného spoje do teploty 300 °C bez narušení pevností lepeného spoje. Pevnost lepeného spoje vždy překračuje pevnost třecího obložení.

Kontrola kvality vyhotoveného spoje

Lepený spoj musí splňovat určité podmínky. Jednoduchou kontrolu kvality vyhotoveného spoje můžeme uskutečnit vizuálně a to takto:
U správně vyhotoveného spoje po vychladnutí a vyjmutí z fixačního přípravku musí být po jeho okrajích vytištěna souvislá vrstva zaschlého lepidla. Pokud vrstva není souvislá, bok) nanesené malé množství lepidla nebo bylo nerovnoměrně nanesené lepidlo -> spoj nesplňuje požadovanou kvalitu nebo nemusí vykazovat 100 % účinnosti lepidla. Barva vytlačených přebytků lepidla musí být karamelově spálena a nesmí být základní žlutá. Pokud je žlutá, je to známkou nedostatečného tepelného namáhání lepení. Příčinou je většinou porucha termostatů apod. které nevykazují správnou teplotu.

Lepený spoj musí mít vysokou pevnost a pevnost lepeného spoje vždy překračuje pevnost obložení.

Lepení - fixace spoje

Obě části lepeného spoje, a to třecí obložení i kovovou část vložíme do fixačního přípravku, který musí zajistit přítlačný tlak obou částí silou nejméně 1 MPa. Vlastní lepení vytvrzování lepeného spoje uskutečníme v bezpečném pecním zařízení v prostředí vzduchu vyhřátého na teplotu 185 °C ±10 °C po dobu nejméně 120 minut. Čas vytvrzování je přímo závislý na velikosti přípravků. Čím větší přípravky, tím delší je čas potřebný k dokonalému přehřátí přípravků na teplotu 185 °C ±10 °C přímo v lepeném spoji.

Délka času vytvrzování nad 120 minut není omezena a nedochází k znehodnocení lepeného spoje.

Po uplynutí doby výdrže na teplotě 185 °C ±10 °C v uvedeném čase se přípravky vyberou z pece a ponechávají se bez rozebrání fixačního přípravku vychladnout na teplotu prostředí cca na 20 °C. Fixační přípravky rozebíráme až po dokonalém vychladnutí.

Dřívější rozebrání fixačních přípravků může způsobit znehodnocení předepsané pevnosti lepeného spoje.

Takto provedené lepení zaručuje odolnost povrchu kovové části a vlastního lepeného spoje do teploty nejméně 300 °C bez narušení pevnosti lepeného spoje.

Skladování

Lepidlo RETOL 93 se skladuje v uzavřených obalech do +15 °C a odolává mrazům do -35 °C.
Lepidlo se plní do plechovek lakovek a plechových kanystrů o objemu 1 a 10 litrů, případně do obalů z PE . Obaly jsou uzavřeny dvojitým uzávěrem, zabraňujícím vypařování lepidla.

Ke stažení